меню-плов(ky) | Сеть заведений Чайхана NAVAT
Өзгөн ашы360гр245 сом
Козу менен торпоктун жумшак этинен «Девзира» падыша сортундагы күрүчкө кызылжана сары сабиз, сарымсак кошуп жасалат

Той ашы360гр245 сом


Ташкент ашы3,3кг1700 сом
Козу менен торпоктун жумшакэтинен «Лазер» сортундагы чачырамакүрүчкө кызыл жана сарысабиз, «нут» буурчагын кошуп жасалат. Берилералдында сарымсак жаначили кызыл калемпири мененкооздолот

Өзгөн ашы3,3кг1800 сом
Козу менен торпоктун жумшак этинен «Девзира» падыша сортундагы күрүчкө кызылжана сары сабиз, сарымсак кошуп жасалат

Нават фирмалык плову3,3кг2000 сом
Козу менен торпоктун этинен «Лазер» сортундагы чачырама күрүчүнөн жасалат. Берилер алдында казы жана жумуртка менен кооздолот

Апамдын ашы3,3кг1950 сом
Тооктун жана бөдөнөнүн жумшак этинен «Лазер» сортундагы чачырама күрүчкөкызылжанасарысабизкошулупжасалат. Берилер алдында бөдөнө жумурткалары менен кооздолот

Чайхана ашы3,3кг1700 сом
Козу менен торпоктун жумшак этинен «Лазер» сортундагы чачырама күрүчкө өзүнөр тандаган кургак жемиштерди кошу менен даярдалат

Майрамдык аш3,3кг1700 сом
Козу менен тооктун жумшак этинен «Лазер» сортундагы чачырама күрүчкө кызыл жана сары сабиз,барбарис кошуп жасалат

ХАН ПЛОВ 3,3кг2100 сом
Козунун жумшак эти менен Лазер сортундагы күрүчтөн жасалган чачырама, жыттуу аш жылтыраган нандын ичинде берилет