меню-Супы(ky) | Сеть заведений Чайхана NAVAT
Шорпо07/1п120/140 сом
Жемиштер жана козунун жумшак кабыргасы менен янтар түстүү шорпо.

Мампар07/1п130/150 сом
Жемиштерден жана колго даярдалган камырдан жасалган даамдуу сорпо

Чүчпара07/1п130/150 сом
Үйдө даярдалган чүчпарадан даамдуу шорпо

Мастава07/1п130/150 сом
Күрүч жана маштан даярдалган сорпо

Казакча эт07/1п120/140 сом
Козунун этинен жана үйдө жука жайылган камырдан даярдалган янтарь сорпосу

Жемиш сорпосу07/1п110/130 сом
Жаӊы бышкан жемиштерден жана бышкан жумурткадан даярдалган алтын түстүү сорпо

Сантавру07/1п120/140 сом
Фунчеза, паприка, томат жана торпоктун жумшак эти кошулуп даярдалган даамдуу сорпо

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ07/1п110/130 сом
Янтарный бульон с овощами ( Цветная капуста, брокколи, помидоры, паприка, красная фасоль)

Борщ07/1п120/140 сом
Торпоктун этинен, капустадан жана жемиштерден даярдалган даамдуу шорпо

Солянка1п150 сом
Тооктун ышталган этинен, торпоктун этинен, маринаддалган бадыраӊдан жана оливкадан даярдалган даамдуу шорпо

Жашыл щи07/1п120/140 сом
Торпоктун этинен, щавелден жана жемиштерден даярдалган жеӊил шорпо

Фрикадельки менен даярдалган сорпо 07/1п110/135 сом
Эт фрикаделькалары менен даярдалган даамдуу сорпо

Чечевица шорпосу07/1п120/140 сом
Чечевицадан жана тооктун ышталган этинен коюу сүт жана лимон кесиндилери кошулуп даярдалган коюу шорпо

Кесме сорпо07/1п110/130 сом
Колго даярдалган кесмеден сорпо

Окрошка07/1п120/140 сом
Майда тууралган жемиштерден жана сүт менен катыкталган өткүр муздак шорпо